Isuma

Siumut Ukkusissat ataatsimeersuarpoq

Siumut Ukkusissat maajip 24-ani ileqquusimik ataatsimeersuarpoq.

Oqaluuserisat ilagaat Siumup nuna tamakkerlugu Qasigiannguani juulip naanerani ataatsimeersuarnissaa, ataatsimeersuartullu pisarnermissut naggataatigut siulersuisussaminnik qinersipput.

Siumut Ukkusissat siulersuisui ima inissipput:

Siulittaasoq: Paninnguaq P. Skade
Tullia: Ville Reimer
Allatsi: Lisa Sk. Petersen
Aningaaserisoq: Jakob Petersen
Siulersuisunut ilaasortat: Johansine Knudsen aamma Enok Skade.

Ataatsimeersuarsimasut siulersuisullu sulilluarnissaanik angusaqarluarnissaanillu kissaallugit pilluaqquagut.