Ilanngussat pisoqaanerit

Manglende oplysninger om børnene vækker bekymring og er under al kritik

Det er under al kritik og vækker bekymring, at forhold omkring underretningspligten i forhold til børn og unge i Kommune Qeqertalik ikke fremgår som information af deres statusrapport.

I statusrapporterne fra Kommuneqarfik Sermersooq og fra Kommune Kujalleq har man medtaget statusoplysningerne omkring underretningspligten for børn og unge omkring og det må man rose dem for.

De resterende kommuner herunder og inklusive Kommune Qeqertalik har man ikke medtaget underretninger i forbindelse med børn og unge i statusrapporterne og det vækker vores bekymring.

Alle kommuner her i landet må i den nærmeste fremtid være mere årvågne og bevidste om, at de må blive dygtigere til, at medtage forhold omkring underretninger i forbindelse med børn og unge. De forhold der vedrører underretninger i forbindelse med børn og unge, må man arbejde meget mere seriøst med og gøre det bedre end i dag.

 Vi er alle klar over, at seksuelle krænkelser og misbrug af børn og unge bliver diskuteret rimelig meget herhjemme i disse tider. Såfremt man skal gøre en bedre indsats i forbindelse med rapporteringen og få disse fakta om seksuelle krænkelser og misbrug af børn og unge med i statusrapporten således, at man kan gøre en bedre indsats, så skal vi have de mest grundlæggende data og oplysninger tilgængelige til brug herfor.

Vi er utilfredse med, at man fra Kommune Qeqertalik ikke har medtaget forhold vedrørende underretningspligt og vil gerne melde ud, at dette bør blive bedre i den nærmeste fremtid.

I forbindelse med valgkampen havde borgmester Ane Hansen Kommune Qeqertalik et ønske om at styrke arbejdsindsatsen for børn og unge. Såfremt disse ord ikke bare skal være valgflæsk, så må hun sætte handling bag sine ord.

Det forhold, at Kommune Qeqertalik ikke har medtaget forhold vedrørende underretningspligt i forbindelse med børn og unge i sin statusrapport betyder, at borgmesteren I Kommune Qeqertalik Ane Hansen (IA) må komme med en fyldestgørende forklaring herpå ud fra vores mening.

 

 

Med venlig hilsen

 

Aqqa Samuelsen

Formand for Siumuts gruppe i Qeqertalik Kommunalbestyrelse

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *