Inatsisartut

Inatsisartut

Siumut fik i 2016 valgt 10 medlemmer ind i Inatsisartut. 

 

 

Lars Emil Johansen

Formand for Inatsisartut

Karl Kristian Kruse

Inatsisartut medlem

Udvalg for Fiskeri, Fangst, Fredning, Sikkerhed til søs, Sundhed, Sundhedsvæsenet, Forebyggelse

 

Nikolaj Jeremiassen

Inatsisartut medlem

Udvalg for Erhvervspolitik, Turisme, Selskaber, Produktion, Arbejdsmarked, Arbejdsmarkedsuddannelse, Arbejdsmiljø, Integration

Jens Immanuelsen

Inatsisartut gruppeformand.

Udvalg for Økonomi, Finanser, Banker, Tilskud, Skat, Afgifter, Administration

Anders Olsen

Inatsisartut medlem

Udvalg for Lovgivning, Retsvæsenet, Politiet, Fængselsvæsenet, Kriminalpræventive, Bolig, Anlægsområdet, Brandvæsenet, Vestnorden 

 

Laura Taunajik

Medlem af Inatsisartut

Udvalg for Social området, Socialhjælp, Familiepolitik, Ligestilling, Handicapområdet, Alkoholpolitik, Rusmidler

 

Martha Lund Olsen

Medlem af Inatsisartut

Vivian Motzfeldt

Medlem af Inatsisartut

Udvalg for Udenrigspolitik, Sikkerhedspolitik, Folkeskolen, Forskning, Kirken

Jess Svane

Medlem af Inatsisartut

Udvalg for Indenrigsområdet, Kommuner, Bygder, Ældre, Velfærd, Landbrug, Dyravl

Ineqi Skourup Kielsen

Medlem af Inatsisartut

Udvalg for Landstinget, Miljø, Energi, Klima, Uddannelse, Børn, Ungdom Fritid, Idræt, Forbrugerpolitik