Partii

Paasissutissat pingaarutillit

SIUMUMI
MALITTARISASSAT

2017-2020

SIUMUP
ANGUNIAGAI

2017-2020

ATAATSIMUT SIULERSUISUT MALITTARISASSAAT

2017-2020

IMMIKKOORTORTAQARFIIT MALITTARISASSAAT

2017-2020

SIULITTAASOQ

Erik Jensen

Partiimi siulittaasoq

Vivian Motzfeldt

Siulittaasup tullia siulleq

Inga-Dora G. Markussen

Siulittaasup tulliata aappaa

SIUMUP INUUSUTTUNUT SULEQATIGIIFFIATA ILAASORTAATITAI

Inuk Kielsen Fleischer

S.I.S-p Siulittaasua

Ilaasortat

Mala Høy Kúko

Ulluinnarni aqutsisunut ilaasortaq

Aki-Mathilda Høegh-Dam

Ulluinnarni aqutsisunut ilaasortaq

Sakio Fleischer

Avannaata kommunea sinnerlugu

Per-Ole Frederiksen

Kommune Qeqertalik sinnerlugu

Judithe Larsen

Qeqqata Kommunea sinnerlugu

Peter Davidsen

Kommuneqarfik Sermersooq sinnerlugu

Josef Petersen

Kommune Kujalleq sinnerlugu

Bernhardt Olsen

Scroll to Top