Det bliver ikke dyrere for Landskassen

Medlem af Naalakkersuisut Karl Frederik Danielsens besvarelse til spørgsmålet vedrørende lufthavnsbyggerierne

Du har i henhold til § 37 i Forretningsorden for Inatsisartut stillet spørgsmål til
Naalakkersuisut om lufthavnsbyggerierne. Dine spørgsmål er henvist til min besvarelse.

Spørgsmålene gengives enkeltvis nedenfor, efterfulgt af en besvarelse.
Spørgsmål 1:

Vil lufthavnsbyggerierne koste mere end den ramme som Inatsisartut har fastsat?

a. Hvis ja, hvorfor?
b. Hvis nej, hvorfor?

Svar:

Finans- og Skatteudvalget modtog d. 7. januar 2021 følgende svar i en orientering til samråd om Kalaallit Airports, der besvarer dit spørgsmål: “Inatsisartut har fastsat en økonomisk ramme for størrelsen af indskuddet af aktiekapital i selskabet, som er 2,1 mia. kr. Denne ramme er ikke overskredet og forventes heller ikke overskredet.

Inatsisartut er således ikke forpligtet til at finde den resterende finansiering af projekterne. Denne findes derfor naturligt via lånoptag i selskabet.”

Jeg håber, at det ovenstående besvarer dine spørgsmål.
Med venlig hilsen

Karl Frederik Danielsen

Scroll til toppen