Vi støtter vores formand

Her i den sidste tid har alles øjne været rette mod Siumut, hvilket ikke kan undre nogen, det er jo Siumut der har det overordnede politiske ansvar for Landet og vi vedkender osse vores ansvar.

Vi skal gøre det klart, at Siumuts hovedbestyrelse og Siumuts Inatsisartutgruppe står bag partiets formand Erik Jensen og bakker ham op fuldt ud.

Parti Siumut fungerer med medlemmerne som grundlag; der afholdes landsmøde hvert tredie år, sidste gang var her i november 2020 hvor de delegerede fra lokalafdelingerne afholdt landsmøde og der besluttede man på landsmødet, at Erik Jensen er partiets nye formand. Denne procedure har man fulgt siden partiets start og man har altid haft respekt for proceduren.

Som landets største parti har vi taget det som vores pligt at tage vores samfundsansvar og har rakt hånden ud til de andre partier med henblik på samarbejde, men partierne med deres mandater i Inatsisartut, som udgør et absolut flertal ønsker et valg. Det som vi fra Siumut stiller spørgsmålstegn ved er blot om de nu også har ret når de påstår, at det udelukkende er Siumuts skyld, at der ikke kan laves et samarbejde, hvis dette så er rigtigt hvordan kan det så være, at de andre partier med deres 21 mandater ud af de samlede 31 mandater i Inatsisartut, ikke selv danner en Naalakkersuisut koalition for resten af valgperioden?

 

Vi mener fra Siumut ikke at det er en ønskelig vej at man alene som følge af et enkelt partis interne problemer udskriver et valg i utide. Vi vil derfor fra Siumut komme med en afværgedagsorden, når der stilles et mistillidsvotum op med udgangspunkt i, at vedtagne og åbne politiske sager bør fortsætte og ikke bare skal stoppes midt i det hele.

 

Selvom vi fra Siumut ikke går ind for et valg nu, så er vi ikke i tvivl om det kommende resultat.

Med venlig hilsen

Erik Jensen

Formand for Siumut

Hermann Berthelsen

Formand for Siumuts Inatsisartut gruppe

Scroll til toppen