marts 2017

Siumut Kommune valg 2017

 
Valg til komunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsråd
Den 4. april 2017.
 
Read More

Siumut qineqqusaarut Kommuninut 2017

 
Kommunalbestyrelsinut, nunaqarfinni aqutsisunut ilagiillu sinniisaannut qinersineq
4. april 2017
 
Read More

Anpartsselskabet, der hedder Bendix Consult Aps

Borgmesteren har ansat vinhandler som finansieringsekspert
 

Read More

Piginneqatigiiffik ateqartoq Bendix Consult Aps

Borgmesteri viinnerniaq aningasaliisarnermut immikkut ilisimasalittut atorfinitsissimavaa
 

Read More

Valg til bygdebestyrelser

Valg til bygdebestyrelser den 4.april 2017

Read More

Nunaqarfinnut aqutsisunut qineqqusaartut

Nuna tamakkerlugu nunaqarfinnut aqutsisunut qineqqusaartut

Allattorsimaffik Siumut tunuliaqutaralugu nunaqarfinni aqutsisunut qineqqusaartut takuneqarsinnaapput

Read More

Siumut sinnerlugu kommunalbestyrelsimut ilaasortat piumasaraat

Nuuk 24. marts 2017

Allakkat ammasut, kommunalbestyrelsemi Siumut sinnerlugu ilaasortaniit 

Read More

kommunalbestyrelsesmedlemmer beder om

Nuuk 24. marts 2017

Et åben brev fra medlemmer af Sermersooq kommunalbestyrelse

Read More

Kommunevalg 4.april 2017 KNR TV /Radio

Kommunevalg 4. april 2017 (TV/ Radio) 

Samarbejde med KNR tv og radio program, udsendelsen er  opdateret. 

Read More

Kommuninut qinersineq 4.april 2017 KNR TV /Radio

Kommunenut qinersineq 4. april 2017 (TV/ Radio) 

Read More

Sider