Kommuneqarfik Sermersooq

Kommunal medlemmer - Kommuneqarfik Sermersooq

Siumut har 7 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq. 

 

Nikolaj Heinrich

Medlem af kommunalbestyrelsen

Email: nikh@sermersooq.gl

Per Berthelsen

Medlem af kommunalbestyrelsen

Email: perb@sermersooq.gl

 

Ingvar Motzfeldt

Medlem af kommunalbestyrelsen

Email: inmo@sermersooq.gl

Peter Davidsen

Medlem af kommunalbestyrelsen

Email: peda@sermersooq.gl

Ane Egede Mathæussen

Medlem af kommunalbestyrelsen

Email: anma@sermersooq.gl

Tim Serritzlev

Medlem af kommunalbestyrelsen

Email: tims@sermersooq.gl

Vittus Maaru Mikaelsen

Medlem af kommunalbestyrelsen

Email: vimi@sermersooq.gl