Igår den 18. Oktober 2016 kl. 10.00

holdt Landsstyreformanden et pressemøde og fremlægger hvor langt man er kommet med Landsstyrekoalitionens aftalen om arbejdesopgaver.

For den 12. december vil Landsstyrekoalitionen have eksisteret i 2 år. Og den 18. oktober 2016 er den dag hvor Kim Kielsen har siddet som formand i Siumut i 2 år.

 

Kim-pointerer disse: Landsstyrekoalitionen har en overenskomst/aftale med 225 punkter arbejdsopgaver,

af disse er 50 fuldført, 122 er påbegyndt og 53 vil blive opstartet og vi vil så kunne se hvor mange der kan blive færdiggjort.

Men vor standpunkt er høj og disse er: Fornyelse af alderpensionen, fornyelse af førtidspensionen, arbejdsopgaver i forbindelse beskyttelse af børn,

arbejdsopgavber vedrørende familier, arbejdsopgaver vedrørende bekæmpelse af arbejdsløshed og særskilt en større indsats for bekæmpelse af arbjejdsløsheden for ungdommen,

større indsats i uddannelserne, større indsats i forbindelse boliger for de uddannelses-søgende, fortsættelse af mere spredning af byggeopgaverne,

man arbejder fortsat med forbedring af sø- og luft- og transport af passagerer og forsyninger for os alle forbrugere, arbejdet med udbygning af lufthavne, fortsat forbedring og udbygning af havneanlæg,

forbedring af arbejdsindsat om turistme; man arbejder med påbegyndelse af udvinding af råstoffer.

Ikke mindst arbejder man med en større indsats for forbedring af økonomien i fiskeriet: med reorganisering af kommunerne, som har stået stille gennem flere år, vil dette blive genstartet.

Han (Kim) pointerer, at i forbindelse med formålet med andre mange opgaver og som på nuværende tidspunkt er påbegyndt, vil landets økonomiske situation blive forbedret.

Idag går det fremad med vort lands økonomi, selvom det har gået tilbage gennem de seneste år.

Arbejdsløsheden bliver mindre hvor man bl.a. på nogle steder havde der været arbejdssøgende om sommeren.

Man har brug for alle hænder der kan udføre et arbejde, derfor må vi alle i befolkningen være med til vort lands udvikling.

 

Nu starter vort lands hjule igang fremad, og jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at være med i den positive udvikling, så den fortsat kan køre videre.

Kim slutter.