2. januar 2017
Nytåret 2017 nytårstale fra Siumut gruppen i Inatsisartut.

Siumut gruppen i Inatsisartut har i året 2016 været i gennem mange forskellige situationer og hvor man har opnået en hel del varierende politisk resultater. Siumut gruppen takker de mange sam-arbejdspartnere samt hele befolkningen , og sender hermed en nytårshilsen, med et ønske om gode resultater i det politiske arbejde og med et ønske om et godt helbred.

I året 2016 har Inatsisartut og Naalakkersuisut i vort land opnået gode betydningsfulde initiativer til stor gavn for landet og befolkningen, f.eks. kan vi nævne Finansloven som blev vedtaget af Inatsisartut til stor tilfredshed, så byggeriet kan fortsættes og spredes ud på kysten, samt de historiske befordrings tiltag i vort land blev vedtaget i Inatsisartut og hvor den størte del af anlægsarbejdet startes op igen; den kommunale reform blev startet op igen, arbejdet med vores egen kommende grundlov tages op igen; tilpasning af økonomiske, råstofmæssigt, erhvervsmæssigt, arbejdsmæssigt og fiskerierhvervet fortsættes, der foretages flere lovmæssige tilpasninger og disse er påbegyndt.

Arbejdet indenfor tilpasning af uddannelsesområdet, kulturområdet, socialområdet, sundhedsområdet, er taget op, og som i de følgende kommende år vil disse resultere i opnåelse af bedre vilkår for landet og befolkningen.

Ved udgangen af 2016 slutter Naalakkersuisut koalitionen der består af Siumut, Demokraatit, Atassut og vi takker selvfølgelig for det gode samarbejdet vi har haft med dem, og vi byder vores nye koalition, Inuit Ataqatigiit og Naleraq og glæder os til et godt samarbejde med dem.

Vi er i Siumut selvfølgelig meget glade for de mange punkter som vi har opnået i midten af valgperioden, og den glæde skyldes nemlig det gode samarbejde vi har haft sammen med de andre partier. Og nu vil vi pointere, at vi nu sammen med det nye Naalakkersuisut, er glade for den kurs man har taget i det kommende arbejde i Inatsisartut og Naalakkersuisut, men det er meget nødvendigt, at vi altid skal have godt mod og være tålmodige for at kunne fuldføre det arbejde man har besluttet at lave, efter de aftaler man har indgået indenfor landets, økonomiske- og erhvervsmæssige og arbejdsmæssige områder, hvis den fremgang man har opnået på mange andre områder skal resultere i et godt samarbejde. Men i Siumut vil vi arbejde hårdt for at opnå det.

I 2017´s forår den 4. april vil vi holde valg til Kommunalbestyrelser, Bygdebestyrelser og Menighedsråder, til den tid vil der være stor travlhed blandt dem der er stillet op til dise valg, og vi ønsker at disse vil have gode valgmøder. Vi har et ekstra punkt som vi skal kigge på, og det er delingen af Qaasuitsup kommunia, derved skal vi til valg for to nye Kommunalbestyrelser. Og en af de spændende punkter er, hvad den Nordligste Kommune vil komme til at hedde. Vi ønsker at det vil gå godt, for alle disse valg.

Vi ønsker alle borgere et godt helbred og gode resultater i 2017 og ønsker dem et Godt Nytår.

Jens Immanuelsen
Formand i Siumut gruppen