PRESSEMEDDELELSE

21. marts 2016

 

IA`s medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede går i en pressemeddelelse fyldt med slogans, løs på partier og enkeltpersoner og sætter dermed spørgsmålet om URAN på en politisk dagsorden, der pludselig opstår rodet i sin debatform og hvor det åbenlyst menes nok at kunne råbe højt!

 

Landsstyrekoalitionen der består af Siumut, Atassut og Demokraterne, angribes nu af IA´s medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, der har bragt URAN spørgsmålet op i medierne på vegne af IA, hvor man i en pressemeddelelse henvender sig til samfundet med en række påstande og floskler, der set under èt skulle forestille, at ligne en form for argumentation i forbindelse med URAN spørgsmålet, men som er blevet til en ynkelig og rodet debat uden hold på argumenterne!

 

Det er ulykkeligt, når de respektive politikere, partier og foreninger, går væk fra pragmatisk agitation og i stedet bruger følelser. 

For det første fik Grønland selvstyre i 2009 og dermed fik Grønland ret til undergrunden og herunder hører uranholdige råstoffer. Grønland kan dermed alene beslutte, om man vil udvinde råstoffer med uran og i så fald i hvilket omfang råstofferne må have en lødighed af uran. 
 

Et andet udtryk for dramatiske modstand er beskyldningen om dansk forskning nu giver Grønland muligheden for at udvinde råstoffer.

Forskning ville under alle omstændigheder have været foretaget af udenlandske selskaber, uanset om Grønland og Danmark har foretaget forskning eller ej. Grønland har de seneste mange år brugt mange ressourcer på, at tiltrække udenlandske selskaber til landet, så de kan foretage efterforskning efter mulige råstoffer. 

Debatten i dag viser, at arbejdet med at oplyse og inddrage befolkningen, skal være bedre og med større entusiasme end tilfældet har været.

At afskaffe nultolerencen handler ikke om befolkningens sundhed, for al udvinding af råstoffer skal foregå efter vores lovgivning, der allerede beskytter de ansatte og befolkningen og ikke mindst maturen.
 

 

Hvis vi have bibeholdt nultolerencen, vil vi aldrig få nogen ansøgning og dermed vil vi aldrig få vished for, om det kan lade sig gøre, at udvinde malmen under sikre betingelser.
 

IA’s usaglige kritik som er baseret på gætterier, viser med al tydelighed, at partiet ikke er interesseret i fakta og slet ikke er interesseret i at føre en oplyst debat.

God og saglig debat

  

 

 

På vegne af Landsstyrekoalitionen,

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Jens Immanuelsen                                    Ove Frank Heilmann                                Michael Rosing

Siumut                                                     Atassut                                                     Demokraatit