Siumuts Fiskeri, Fangst og Landbrugsordfører Nuuk 14. okt. 2016 

Naalakkersuisut bør finde alternativer for jollefiskerne i Diskobugten og Ummannaq forvaltningsområde

Siumut skal afkræve Naalakkersuisut om at finde metoder til at finde måder at fiske på, som ikke stopper og starter hele tiden.

Det er vores holdning, at der kan findes løsningsmodeller som ikke kræver løbende kvoteforhø-jelser, det er vores holdning at

kvoten som ikke bliver opfisket er alt for stor i nogen områder i fiskeriet.

F.eks. blev 8756 tons hellefisk ikke opfisket, og på den anden side er der andre fiskere som tvinges til at stoppe deres fiskeri i månedsvise perioder.

Grønland har brug for finanser, Siumut finder det yderst nødvendigt at hele kvoten opfiskes, på denne måde vil arbejdere, fiskere og landet skaffe de nødvendige midler.

Nogen snakker om, at der er alt for mange fiskeriaktører, hvis dette er tilfældet bør vi tænke over om det er passende, at selskaber som er ejet af ”ikke” fiskere også får tildelt fiskerikvoter.

Ligeledes bør vi snarest vurdere om kvotefastsættelsen som blev indført i 2012 er passende at fortsætte.

Hvis den del af kvoten som ikke bliver opfisket skal til at blive en større byrde end nu for fiskerne må den ændres. Med håb om snarlige løsninger.

Karl-Kristian Kruse, Siumut Fiskeri, Fangst og Landsbrugsordfører

e-mail: kkkr@ina.gl mobil: 548374