En af Siumuts gode venner har forladt os. Jeg ved at vores forgængere i Siumut, særligt stifterne af partiet, har haft et godt samarbejde med Anker, der til tider også kunne være hårdt. Anker er den statsminister, som har haft en utvetydig holdning til rigsfællesskabet, som nogle gange har været upopulær blandt grønlænderne, eksempelvis med sin bemærkning om “at der ikke er noget at rafle om” i diskussionen om råderetten til den grønlandske undergrund og råstoffer. Anker har dog truffet, for Grønlands vedkomme-nde, meget skelsættende beslutninger, som da en rent grønlandsk hjemmestyrekommission blev nedsat i 1973, som senere i 1975 blev efterfulgt af grønlandsk-dansk hjemmestyrekommission med ligelig repræsentation blandt grønlændere og danskere, som banede vej for hjemmestyrets indførelse i 1979.

Grønland har mistet en folkelig ven, som arbejdede utrætteligt for arbejderne og rigsfællesskabet. Siumut vil hermed kondolere Ankers familie og det danske folk for tabet - æret være hans minde.

Kim Kielsen
Formand, Siumut