Åbningen af de arktiske vinterlege i Nuuk Arctic Wintergames, samt afslutningsceremonien, som blev sendt i fjernsynet ud til det ganske land, havde et vigtigt indbygget budskab, nemlig, at vort vigtigste kommunikationssprog i Arctic er det engelske sprog, hvilket man gennemførte ved udelukkende, at sende begge begivenheder kun på engelsk. Dette er helt forståeligt. Desværre hører vi nu om mange af vore landsmænd, der ikke kunne forstå fjernsynsudsendelserne. Men dette er jo et uomgængeligt faktum, at vore landsmænd allerede bliver bremset i deres kommunikation med udlændinge, netop fordi, at mange ikke mestrer det engelske sprog fuldt ud.

Vi står således i en akavet situation i forhold til kommunikationen i det arktiske område, fordi vi ikke kan engelsk i tilstrækkelig grad. Samtidig understreger det også, at vi i forhold til andre befolkninger her i det arktiske, men i lige så høj grad også til resten af verden, er rimeligt handikappede i vores kommunikation. Når vi tager udgangspunkt i det danske sprog, så hæmmer Danmark os i at blive internationale, så selvom der er godt og vel 6 millioner mennesker der taler dansk, så er det intet at sammenligne med de 1500 millioner mennesker, der mestrer det engelske sprog. Det danske sprog kan kun lige benyttes indenfor det lille lukkede rigsfællesskab. Der er ingen grænser for hvor det engelske sprog benyttes i verden.

Fra SIS er vi således overbevist om, at det danske sprog i alt for høj grad dominerer os og dermed er direkte hæmmende i forbindelse med, at kommunikere med resten af verden, samtidig med, at vi bruges en masse unødvendige kræfter i forsøget på, at lære dansk, selvom dette strider imod al sund fornuft. Derfor mener vi da også, at tiden er inde til, at det engelske sprog indtager den plads, som det danske sprog har i dag og, at engelsk bliver vigtigste første fremmedsprog.
Danskerne er det folkefærd, der er længst fremme i verdenssamfundet, når det gælder, at håndtere det engelske sprog, som det vigtigste første fremmesprog, hvorfor det på ingen måde kan skade vores kommunikation med danskerne, når vi sætter det engelske sprog ind som det første og vigtigste fremmedsprog.

I Danmark, samt i de andre nordiske lande, er der således et kæmpe udbud af muligheder for, at lære engelsk helt gratis. Der er derfor heller ikke på dette grundlag umiddelbart noget, der skulle kunne hindre os i, at sætte engelsk ind som det første fremmesprog; tværtimod vil det være en kæmpe fordel, at vi pludselig har et sprog mindre, der skal læres. Samtidig, vil et væld af døre åbne op, for et væld af nye muligheder, hvorved vi som eksempel fra dag til dag, vil kunne ansætte højt uddannede i Vort Land udefra den store verden, som allerede mestrer engelsk. Når først vi åbner dørene op til den store vide verden, vil vi også selv blive mere åbne overfor fremmede lande, sprog og kulturer, hvilket allerhøjst vil have den bivirkning, at vort land begynder at udvikle sig til fordel for os der er herfra.

Suinni Fleischer Johansen, Formand for SIS uddannelsesudvalg.
Telefon: +299-591234 Email: safj@uni.gl

Steve Olsvig Sandgreen, Medlem af SIS udenrigspolitisk udvalg, medlem af Nordisk Råds ungdomsafdeling.
Telefon: +299-560675 Email: stevesandgreen@msn.com