Landsplan-redegørelsen for 2016 som ellers skulle have været fremlagt for Inatsisartut af Naalakkersuisoq

for Finanser er taget ud, da denne indeholder bl.a. punkter som ikke er med i aftalen for koalitionen samt

at der var flere sproglige uoverensstemmelser på den Grønlandske og Danske tekst i redegørelsen, en ny

redegørelse vil først blive fremlagt for Inatsisartut, efter bygdekonferencen i 2017.

Fra Siumuts side vil vi præcisere, at Siumut slet ikke har ændret sine mål og politik om bygderne og om

yderdistrikterne, vi vil fortsat arbejde for, at bygderne og yderdistrikterne udvikles efter de muligheder de har.

Og borgere som ønsker at flytte til andre steder skal flytte efter egen beslutning uden begrænsning.

Kim Kielsen, Formand Siumut

Mobil. 548692