17. november 2016

PÅ TIDE AT KOMMUNEN TAGER ANSVAR

Medierne bringer gang på gang, at Kommuneqarfik Sermersooq svigter sit ansvar massivt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             og dette kan medføre at man fra centralt hold suspendere kommens pligt.

Nuuk TV har i den sidste tid kørt historien om børn og unge som går ude til langt ud på natten, uden hjemlængsel.                                                                                                                                                                                                                                                                              Siumut er glade for at man er begyndt at grave dybt i denne historie.

I udsendelsesrækken var der også en historie om en mindreårig pige, som lever sammen med en voksen mand,                                                                                                                                                                                                                                                                                     hvor der er vold i parforholdet som har været anmeldt til både socialvagten og politiet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              hvor reaktionen har været at skyde ansvaret på hverandre. Sådanne forhold kan i et retssamfundet ikke accepteres, for i disse episoder er der flere love der bliver brudt.                                                                                     

Vi er bekendte med, at også andre kommuner har massive problemer, og der stilles også fokus på disse forhold fra Inatsisartut hvor der også gøres noget.

Hos kommunerne har Borgmesteren, kommunalbestyrelsen samt andre myndigheder i følge loven skærpet pligt til at gøre en indsats for at rette op for de ulovligheder som de har kendskab til. §1 i Landstingsforordning nr.1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge har følgende ordlyd:

“§ 1. Formålet med denne Landstingsforordning er at sætte barnet i centrum, og alle tiltag i henhold til forordningen skal ske med udgangspunkt i barnets behov"

Stk. 2. Børn og unge defineres som personer indtil det fyldte 18. år, medmindre andet er nævnt.

Det bragte hændelser og ved at bruge udsendelserne som bevis, så er Siumut overbevist om at der kan skrides ind i disse forhold, og efter den beslutning der blev truffet under punkt 109 i forårssamlingen, kan kommunalbestyrelsen (borgmesterens) få suspenderet sin pligt, med hjemmel i Inatsisartutlov nr. 6, af 16. juni 2016:

"§ 7a. Naalakkersuisut kan beslutte at suspendere en kommunes forvaltning af det sociale regelsæt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       når der foreligger væsentlig tilsidesættelse af kommunens forpligtelser eller borgernes rettigheder..”

Borgmesteren har ansvaret for kommunalbestyrelserne og kommunens forvaltning.

Ligeledes ønsker vi at sætte spørgsmålstegn ved at politiet blot smider aben videre til kommunen når de modtager anmeldelser om ulovligheder,                                                                                                                                                                                                                                   for vi hører for tit at politiet kommer med følgende svar når der kommer en anmeldelse: vi har for travlt

Vi har ikke tid til at slå ned på hashhandlerne, når der indkommer misbrug af børn har vi ikke tidpå grund af travlhed, henvend dig til socialvagten, når der anmeldes vold, vi har ikke tid fordi vi er i gang med noget andet”.

Hvad er så politiets opgaver? Er det fordi den danske stat sparer så meget på det grønlandske politi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         at politiet her i landet ikke længere kan varetage deres pligter, eller er der en anden grund?

Svaret svæver i vinden.

Siumut vil uden nølen sige at sådanne stærkt uacceptable forhold skal rettes op og når kommunen ikke kan løfte sit ansvar,                                                                                                                                                                                                                                                                   vil vi ikke være tilbageholdende med at tage medansvar med at skulle træffe en beslutning om at midlertidig suspendere kommunen fra deres pligter.

Med venlig hilsen Medlemmer af Familie- og Sundhedsudvalget

Laura Taunajik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Formand Mobil:526574

Jess Svane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Medlem Mobil:588215