Nyt år 2017 – Nytårs udtalelse, Siumut

Siumut ønsker alle i Grønland et godt nytår. For vort parti og for Naalakkersuisut bliver 2017 endnu et udfordrende og betydningsfuldt arbejdsår. Ikke mindst på baggrund af, at vort parti, ”Siumut”, senere på året kan fejre sit 40 års jubilæum, agter vi at benytte lejligheden til at sætte fokus på vore målsætninger, ikke blot generelt - men også for at styrke partiet.

Den politiske situation i Grønland kræver af os, at vi evner at samarbejde, gennem forhandlinger, under respekt for hinandens politiske, økonomiske og kulturelle målsætninger. Det betyder, at vi i det daglige politiske arbejde må være parate til at indgå kompromiser med andre partier i Inatsisartut-salen, hvor også respekt for mindretallets synspunkter har sin plads.

Siumut har altid fokuseret på uddannelse. Et veluddannet folk er en klar forudsætning for et meningsfyldt og varigt samarbejde mellem partier, befolkningsgrupper og ikke mindst med udlandet. Vi har fra starten støttet Ilimmarfik og vore højere uddannelser, og vi agter at gøre en ekstra indsats for, at ruste vore uddannelsesinstitutioner til at klare de udfordringer, der opstår, når de store årgange i de kommende år forlader folkeskolen.

Udmøntningen af den historiske kommunalreform har vi genopstartet. Den rummer store udfordringer, men også store muligheder for at styrke nærdemokratiet og ruste Grønland til fremtidens krav. I Siumut glæder vi os til i samarbejde med kommunerne og Inatsisartut’s øvrige partier at løfte denne udfordring.

Det grønlandske folk er på vej mod selvstændighed. Siumut har sammen med de øvrige partier i Inatsisartut et stort ansvar for, at den kommende selvstændighed får en form, som har den nødvendige tilslutning blandt borgerne her i landet. Vi tror på, at den kommende selvstændighed vil være til gavn og glæde for Grønland. Det gælder også ift. samarbejdet med Danmark, som vil få nye og spændende dimensioner.

I Siumut er vi glade for aftalen med EU, men den skal tilpasses til vort lands kommende selvstændighed. Så den skaber muligheder for et endnu bredere samarbejde mellem EU og os i Grønland. I Siumut holder vi nøje øje med, at vi ikke isolerer os fra omverdenen.

Men frem for alt ønsker vi det bedste for vort land, og for de mennesker som bor her. Vi ønsker en mere ligelig udvikling i hele landet, derfor skal der decentraliseres. Vi ønsker at sikre lønsomme arbejdspladser og uddannelsespladser i alle regioner, ikke blot i fiskeindustrien og i anden eksisterende virksomhed, men også i den råstofudvinding, som efter alt at dømme vil få stor betydning i de kommende år.

Sammen med alle, unge såvel som gamle, vil vi arbejde for at Grønland forbliver et sundt, fredfyldt og aktivt samfund, som i fællesskab arbejde for at skabe de rette rammer og vilkår for et selvstændigt Grønland.

Kim Kielsen
Formand, Siumut