17. november 2017
ÅBEN BREV
Borgmester Kommuneqarfik Sermersooq
Politimesteren, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooqs og politiets indsats må undersøges

Den 16. november var der i Nuuk TV et indslag om en 12 årig pige, som havde en voksen kæreste, som i under indtagelse af alkohol udøvet vold imod. En voksen dame som levede op til sin pligt og som havde mod til at stå frem, og som var vidne til episoden, havde ellers rettet henvendelse til kommunen, som så ikke havde handlet på henvendelsen, hvilket er en uacceptabel skandale. Her svigter kommunen sit ansvar og bryder loven, ligesom en henvendelse til politiet ikke havde afstedkommet en handling fra disse.

I indslaget om episoden var det kun den voksne kvinde der have handlet rigtigt efter loven, da hun havde rettet henvendelse til både kommunen og politiet, som ikke har reageret på henvendesen til dags dato, og hermed har brudt loven og dette bør få konsekvenser. I sådanne tilfælde skal kommunen og politiet ifølge loven handle, når de modtager sådanne henvendelser. Derfor kræver jeg at den sag der blev bragt i Nuuk TV bliver nøje undersøgt at både i kommunen og af i politiet, og at der bliver indledt en sag jævnfør loven.

Peter Davidsen,
Medlem af kommunalbestyrelsen, i Kommuneqarfik Sermersooq, Siumut
Mobil. 483497