Huslejen skal ned!
 
Det har altid været en politisk målsætning, at det Grønlandske folk skal blive mere selvforsynende,
heriblandt med egen bolig.
 
Men hvis befolkningen skal kunne samle op til egen bolig, mener jeg, at man skal nedbringe huslejen.
Det kan man gøre ved at nedsætte den såkaldte kapitalafkast til bygningsejere. Jo ældre boligerne bliver
(og der ikke sker det nødvendige vedligehold) så falder boligernes værdi.
Det kan nemlig ikke være korrekt, at huslejen skal være over eller omkring kr. 9 ‐ 10.000,‐ om måneden
i flere af kommunens boliger i en årrække.
 
Hvem skal betale?
 
Når huslejen stiger, stiger kommunens støtte gennem boligsikring også. Derfor vil husleje nedsættelsen
medføre færre udgifter via boligsikring og dermed også færre i restance og udsættelser.
Jeg skal understrege at nedsættelsen ikke skal gå ud over vedligeholdelsen af boligerne ‐ driften af
boligafdelingen.
 
Derfor mener jeg at huslejenedsættelsen kan være med til, at gøre Qeqqata Kommunia til et mere
attraktiv kommune, fordi vi gerne vil have folk til at få mere i rådighedsbeløb og dermed få råd til
investeringer til fremtiden, og blive mere selvforsynende.
 
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen,
Erik Jensen,
Kandidat til Kommunalbestyrelsen i Qeqqata kommunia på vegne af SIUMUT